Wat gaan we doen?

Het team van ‘de onzichtbare rolstoel’ heeft als doel onzichtbare ziektes en aandoeningen zichtbaar te maken. We doen dit door middel van publicaties, o.a. in boekvorm. Hierdoor willen we bestaande vooroordelen over mensen die hier aan lijden verminderen.

Ons eerste project is een handboek, met ervaringen en tips, licht van toon.
We hebben een eerste lijst van onderwerpen gemaakt:

Dagelijks leven
Werk / vrijwilligerswerk
Wonen
Inkomen
Relatie
Kinderen
Familie
Vrienden
Clichés
Vakantie
Feestdagen
Gevoelens/depressies/fysieke ongemakken
Overheid/Instanties/verzekeringen in de ruimste zin

Aanvullingen zijn altijd welkom.

We zoeken mensen die hun ervaringen met ons willen delen, hun tips, hun ideeën. Dat kan kort of lang, anoniem of met eigen naam. Je kunt zelf een stukje schrijven, ons een mail sturen met ervaringen en/of tips over een of meerdere onderwerpen. We kunnen je ook interviewen.

Wil je meedoen? Gebruik dan het contactformulier. Of kijk eerst bij “Tips? Ideeën? Meedoen?”